Zbigniew Stępniak

Wykształcenie, doświadczenia

Wykształcenie, doświadczenia zawodowe i organizacyjne

Wykształcenie:

 • 2010-2012 – studia magisterskie na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy,
 • 19.10.2011 – obrona pracy doktorskiej w Instytucie Nauk Historycznych Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
 • 2000-2004 – studia doktoranckie w Sekcji Muzykologii Teoretycznej i Stosowanej na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
 • 2000-2004 – Podyplomowe Studium Emisji Głosu przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i Narodowym Centrum Kultury w Warszawie,
 • 1997-2000 – studia magisterskie w Instytucie Muzyki na Wydziale Pedagogiki i Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 • 1988-1994 – studia magisterskie w Wyższym Seminarium Duchownym Metropolii Warmińskiej (filozofia i teologia).


Kursy, szkolenia, konferencje:

 • 10-30.04.2015 – staż dydaktyczny w Musikakademie ….
 • 27-29.10.2014 – Международная конференция «Музыкальная культура Кенигсберга-Калининграда», wykład: „Теология Псалма 100 (99) и музыкальная риторика Барокко в концерте Иоганна Валентина Медера (1649-1719) Jubilate Dео”, Kolledż Muzyczny w Kaliningradzie,
 • 9-11.06.2014 – I Międzynarodowa Konferencja Naukowa CZŁOWIEK - SZTUKA - EDUKACJA pt. Twórcza ekspresja w edukacji XXI wieku, UWM w Olsztynie, wykład: „Muzyczny wykład teologii starotestamentalnej Księgi Przysłów (Prz 8, 23-31) w solowym motecie dla basso-profondo Claudio Monteverdiego Ab aeterno ordinata sum”, 
 • 16.05.2014 – V Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja „Актуальные проблемы образования и общества” zorganizowana przez Министерство образования и науки Российской Федерации, «Московский социально-гуманитарный институт» Филиал в городе Ярославле (Rosja), wykład: „Между польской и русской фонетикой. Как должен говорить учитель?”,
 • 17-18.04.2014 – VII Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja „Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы” zorganizowana przez Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów w Moskwie, wykład: „Постановка голоса в подготовке учителей в Польше. Психика и человеческий голос”,
 • 14-27.10.2013 – staż naukowy w Państwowym Uniwersytecie im. Janki Kupały w Grodnie, ramach stażu m.in. kurs interpretacji romansów rosyjskich u Iriny Grachowskiej,
 • 2-6.09.2013 – Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Kiten (Bułgaria): «Формирование гражданина и профессионала в условиях университетского образования», zorganizowana przez Sofijski Uniwersytet św. Klemensa z Ochrydy, wykład: „Культуротворческая миссия университета в приеме христианского персонализма”,
 • 6-24.05.2013 – staż szkoleniowo-artystyczny w Schola Cantorum Basiliensis – Hochschule für Alte Musik Basel (Szwajcaria); m. in. śpiew solowy: prof. Evelyne Tubb, prof. Ulrich Messthalter, prof. Gerd Türk, notacja muzyki dawnej: prof. Véronique Daniels, Angelika Moths, chorał gregoriański: Kelly Landerkin, podstawy wykonawstwa muzyki dawnej: prof. Jörg-Andreas Bötticher, prof. Dominique Vellard, prof. Anthony Rooley, Swen Schwannberger, Carlos Federico Sepúlveda,
 • 19-20.03.2013 – X Międzynarodowa Konferencja Naukowa „TEXHOOБРАЗ 2013” w Grodnie, zorganizowana przez Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, wykład: „Музыкальная культура украинского меньшинства на Вармии, на примере школ с украинским языком преподавания в Гурове Илавецком и Бартошицах”,
 • 7-12.07.2012 – XII Kurs Wokalistyki Operowej w Krynicy Zdroju (prowadzący: prof. Jadwiga Romańska, prof. Stefania Toczyska, prof. Eugeniusz Sąsiadek, prof. Jan Ballarin, prof. Maciej Witkiewicz) – organizator: Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu,
 • 30.06.-7.07.2012 – VI Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej w Warszawie (prowadzący: Marek Rzepka),
 • 26.02-1.03.2012 – X Dni Muzyki Dawnej, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy (prowadzący m. in. prof. zw. Urszula Bartkiewicz, Anton Birula, Dorota Zimna, Irmgard Schaller),
 • 4-8.11.2009 – Międzynarodowa Sesja Wokalistyki Zespołowej (prowadzący m. in. prof. Jadwiga Gałęska-Tritt, prof. Janusz Niziołek, prof. Ingrid Kremling) – Akademia Muzyczna w Bydgoszczy,
 • 01.2005 – Międzynarodowe Seminarium „Metoda Rabine'a i jej znaczenie w pedagogice wokalnej, zbiorowej emisji głosu i logopedii” (wykładowcy: prof. Eugen Rabine i Christoph Wendel) – Akademia Muzyczna w Bydgoszczy.


Doświadczenie zawodowe:

 • od 1.03.2014 – adiunkt w Katedrze Wczesnej Edukacji Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 • 1.02.2012 - 28.02.2014 – adiunkt w Katedrze Aksjologicznych Podstaw Edukacji Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 • 1.11.2007 - 31.01.2012 – wykładowca w Pracowni Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego (od 1.10.2010 – w Katedrze Aksjologicznych Podstaw Edukacji Wydziału Nauk Społecznych) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 • od 1.09.2007 – wykładowca w Archidiecezjalnej Szkole Muzyków Kościelnych (zespołowa emisja głosu, chór),
 • od 2007 – współpraca z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie (szkolenia z emisji i higieny głosu),
 • 1.10.2006 - 30.09.2008 – wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie, Instytut Filologiczno-Historyczny w Mławie (emisja i higiena głosu, komunikacja osób niepełnosprawnych językowo),
 • 1.08.2006 - 30.06.2009 – proboszcz parafii św. Andrzeja Apostoła i św. Rocha w Ramsowie,
 • 2006-2007 – godziny zlecone w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie, Wydział Pedagogiczny w Olsztynie (retoryka, kultura słowa, emisja głosu),
 • 2004-2008 – wykładowca w Podyplomowym Studium Emisji Głosu przy Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy i narodowym Centrum Kultury w Warszawie (emisja głosu indywidualna i zespołowa, utrwalanie wykładów i koncertów audio-wideo),
 • 2003-2005 – godziny zlecone na Wydziale Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (emisja głosu),
 • 1.09.1994 - 31.08.2001 – nauczyciel religii w Zespole Szkół Zawodowych w Olsztynku,
 • 1.07.1994 - 30.09.2000 – wikariusz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynku.


Doświadczenia organizacyjne:

 • 28.09.2013, Olsztyn UWM – organizacja spotkania członków Katedry Aksjologicznych Podstaw Edukacji z Patrice Clivaz – Dyrektorem Pädagogische Hochschule Wallis w Szwajcarii,
 • od 2009 – organizator cyklicznych spotkań z muzyką wokalną w Instytucie Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II w Olsztynie, 
 • 07.2008 - 08.2009 – pomysłodawca, inicjator i dyrektor artystyczny Letnich Koncertów Muzyki Wokalnej „Varmia Gaudet et Cantat” w Ramsowie,
 • 2002-2007 – członek Rady Artystycznej i Jury Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego w Barczewie.
    © Zbigniew Stepniak 2017