Zbigniew Stępniak

O mnie

                 Zbigniew Stępniak  jest księdzem katolickim, ale też muzykiem i muzykologiem. Prowadzi zespoły śpiewacze, ale przede wszystkim sam śpiewa.

               Dysponuje rzadko spotykanym głębokim i dźwięcznym głosem określanym jako basso profondo, o szerokiej skali (rozpiętość między dźwiękami: A i e 1).

              W swoim repertuarze ma pieśni (religijne i świeckie), arie operowe oraz dzieła oratoryjno-kantatowe kompozytorów od wczesnego baroku do współ-czesności.

    Zajmuje się również terapią narządu głosu.

  Pasją jego jest fotografia artystyczna. Zapraszamy do zapoznania się również z tą stroną działalności ks. Zbigniewa Stępniaka.

    © Zbigniew Stepniak 2017